Uçuş Veri Kayıt Sistemi Ve Önemi

Uçuş Veri Kayıt Sistemi Ve Önemi

Fatih Alpaslan Kazan,Rüştü Güntürkün,İsmail Yavaş

  •  Yıl : 2023
  •  Cilt : 2
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 1-9
ÖZ

Bu çalışmada günümüz yolcu uçaklarında kullanılan uçuş veri kayıt sistemi ve sistemi oluşturan elemanların birbiriyle olan bağlantıları araştırılmıştır. Uçuş veri kayıt sistemi uçaklarda sonradan kullanılmaya başlamış fakat günümüzde bir zorunluluk haline gelmiştir. Havacılıkta sebebi ve oluş şekli aydınlatılamayan kazalar sektöre karşı güven kayıplarına neden olmuştur. Kazaların sebebini öğrenebilmek, varsa teknik çözümler üretebilmek için, ayrıca ticari açıdan giderleri azaltmak amacıyla uluslararası sivil havacılık otoriteleri uçuş verilerinin kaydedilmesini istemiştir. Uçuş veri kaydediciler uçaklarda ilk kullanıldığı zamanlarda basit sistemler olarak kullanılmıştır. Teknolojinin gelişmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda günümüzde karmaşık hale gelmiş ve birçok komponenti içinde barındıran bir sistem haline gelmiştir.  Çalışmada dünyada en çok kullanılan yolcu uçaklarından olan Boeing 737 seçilmiştir. Çalışmada anlatılacak sistem bir Boeing 737 sistemi olmasına rağmen tüm yolcu uçaklarında benzer bir sistem kullanıldığı için verilen bilgiler genel olarak tüm yolcu uçakları için temel bilgi niteliğindedir.

 

In this study, the flight data recording system used in today's passenger planes and the connections between the elements that make up the system were investigated. Flight data recording system started to be used in airplanes later, but today it has become a necessity. Accidents in aviation, the cause and manner of which could not be clarified, caused a loss of confidence in the sector. In order to learn the cause of the accidents, to produce technical solutions, if any, and to reduce commercial costs, international civil aviation authorities have requested the recording of flight data. Flight data loggers were used as simple systems when they were first used on airplanes. In line with the development of technology and needs, it has become complex and has become a system that includes many components. Boeing 737, one of the most used passenger aircraft in the world, was chosen for the study. Although the system to be explained in the study is a Boeing 737 system, since a similar system is used in all passenger aircraft, the information given is generally basic information for all passenger aircraft.

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Fatih Alpaslan Kazan, Selçuk Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Elektrik Ve Elektroniği Bölümü
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Yavaş, İ., Güntürkün, R., & Kazan, F. A., (2023). Uçuş Veri Kayıt Sistemi ve Önemi. Aerospace Research Letters (ASREL) Dergisi, 2(1), 1-9.

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Uçuş Veri Kayıt Sistemi Ve Önemi, Araştırma Makalesi,
, Vol. 2(1)
Geliş Tarihi : 25.05.2023, Kabul Tarihi : 30.06.2023 , Yayın Tarihi : 30.06.2023
Asrel Aerospace Research Letters
ISSN: ;
E-ISSN: 2980-0064 ;
index index index