Yıl: 2022, Cilt: 1, Sayı: 2

Year: 2022, Vol.: 1, No.: 2

Kapak

Araştırma Makalesi
Hava Aracı için Simulink-FlightGear Ortamlarında Uçuş Testlerinin Gerçeklenmesi ve Aerodinamik Etkilerin Stabilite/Gövde Eksenlerinde Karşılaştırılması

Nafi Kulaksız, Muhsin Hançer

Pekiştirilmiş Panellerin Sanal Testi

Mesut UYANER, Fatma Hilal Genç, ömer şişkolar, Hakan Sezen, Erhan Çiftçi

Elektrodepolama Yöntemi Kullanılarak Üretilen Ni-Cr Alaşım Kaplamaların Optimizasyonu

Mehmet Demir, Erdoğan KANCA, İsmail Hakki KARAHAN

Havacılık Öğrencilerinin İstihdam Umudu Düzeylerinin İncelenmesi

Gamze Nur Kakşa, Sezer Yasin SOYCAN

Static Analysis and Design of Fixed-Wing Tactical Unmanned Aerial Vehicle (TUAV) Retractable Main Landing Gear

METİN UZUN, sezer çoban, abdullah kocamer

index index index