Static Analysis And Design Of Fixed-Wing Tactical Unmanned Aerial Vehicle (tuav) Retractable Main Landing Gear

Retractable Main Landing Gear Design

Abdullah Kocamer,Metin Uzun,Sezer Çoban

  •  Yıl : 2022
  •  Cilt : 1
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 125-131
ÖZ

Bu çalışmada, insansız hava araçlarında iniş yüklerine dayanıklı ve maksimum hafifliğe sahip kompozit iniş takımı tasarlamak amaçlanmıştır. Bu kapsamda, iniş ve kalkış sırasında uçağın iniş takımlarının maruz kalacağı yüklerden yola çıkılarak iniş takımı tasarımı yapılmış ve üç boyutlu modelleme oluşturulmuştur. Tasarlanan katı model sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak sayısal analizler yapılmıştır. Elde edilen verilerin belirtilen konfigürasyonda uçak iniş takımları üzerindeki yükleri herhangi bir kırılma olmaksızın karşılayabildiği gözlemlenmiştir. Çalışma sonunda elde edilen bulgular grafiklerle desteklenmiştir.

 

In this study, it was aimed to design a composite landing gear that is resistant to landing loads and has maximum lightness in unmanned aerial vehicles. In this context, a landing gear design was carried out based on the loads that the aircraft's landing gear will be exposed to during landing and take-off, and a three-dimensional modeling was created. Numerical analyzes were made using the designed solid model finite element method. It has been observed that the obtained data can meet the loads on the aircraft landing gear in the specified configuration without any breakage. The findings at the end of the study were supported by graphics.

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Abdullah Kocamer, iskenderun teknik üniversitesi havacılık ve uzay bilimleri fakültesi uçak bakım ve onarım
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : 125-131

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Static Analysis And Design Of Fixed-Wing Tactical Unmanned Aerial Vehicle (tuav) Retractable Main Landing Gear, Araştırma Makalesi,
, Vol. 1(2)
Geliş Tarihi : 25.11.2022, Kabul Tarihi : 31.12.2022 , Yayın Tarihi : 31.12.2022
Asrel Aerospace Research Letters
ISSN: ;
E-ISSN: 2980-0064 ;
index index index