Contents

Kapak
Research Article
Uçuş Veri Kayıt Sistemi Ve Önemi
FlIght Data RecordIng System And Its Importance

Fatih Alpaslan Kazan, Rüştü Güntürkün, İsmail Yavaş

Elektrikli İnsansız Hava Aracının Maksimum Menzil Hesabı
MaxImum Range CalculatIon Of An ElectrIc Unmanned AerIal VehIcle

Tolunay Dağ, Tarık Ünler, Mesut Uyaner

Kabin İçi 4g (lte) Ve Wifi Kablosuz Haberleşme Sistemlerinde Kullanılmak Üzere Mikroşerit Anten Tasarımı
MIcrostrIp Antenna DesIgn For In-CabIn 4g (lte) And WIfI CommunIcatIon Systems

Özgür Dündar, Batuhan Koyuncu

Havadan Havaya Katı Yakıtlı Füze Tasarımı
AIr-To-AIr SolId Propellant MIssIle DesIgn

Mustafa Ali Akduman, Dursun Kartal, Mustafa Kabadayı, Mustafa Karabacak, Muammer Özgören

Havacılık Çalışanlarının Örgütsel Destek Algılarının Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi
InvestIgatIon Of OrganIzatIonal Support PerceptIons Of AvIatIon Employees By DemographIc CharacterIstIcs

Mehmet Sercan, Eren Altıntaş, Kayra Özelge, Berkay Ordukıran

index index index