Elektrikli İnsansız Hava Aracının Maksimum Menzil Hesabı

Elektrik Motorlu Bir İnsansız Hava Aracı

Tolunay Dağ,Tarık Ünler,Mesut Uyaner

  •  Yıl : 2023
  •  Cilt : 2
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 10-18
ÖZ

Bu çalışamada düşük ağırlığa sahip bir insansız hava aracı tasarımı ve akış analizleri gerçekleştirilmiştir. 15 m/s seyir hızı ve 1000 metre maksimum uçuş irtifası ile havada 15 dakika kalabilen hava aracı gerekli aerodinamik kuvvetlerinin sağlayabildiği de OpenVSP analizleri ile desteklenmiştir. Bu aerodinamik kuvvetler sayesinde hava aracı 13.5 km menzile sahip olup bu çaptaki tüm noktalarda kararlı bir uçuş sergileyerek görevini sağlayabilmektedir.

 

In this study, a low-weight unmanned aerial vehicle design and flow analyzes were carried out. The ability of the aircraft, which can stay in the air for 15 minutes with a cruising speed of 15 m/s and a maximum flight altitude of 1000 meters, can provide the necessary aerodynamic forces has also been supported by OpenVSP analysis. Thanks to these aerodynamic forces, the aircraft has a range of 13.5 km and can perform its mission by displaying a stable flight at all points of this diameter.

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Tolunay Dağ, Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uçak Mühendisliği
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Dağ, T., Ünler, T., & Uyaner, M., (2023). Elektrikli İnsansız Hava Aracının Maksimum Menzil Hesabı. Aerospace Research Letters (ASREL) Dergisi, 2(1), 10-18.

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Elektrikli İnsansız Hava Aracının Maksimum Menzil Hesabı, Araştırma Makalesi,
, Vol. 2(1)
Geliş Tarihi : 24.05.2023, Kabul Tarihi : 30.06.2023 , Yayın Tarihi : 30.06.2023
Asrel Aerospace Research Letters
ISSN: ;
E-ISSN: 2980-0064 ;
index index index